ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"МОГИЛЁВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1"
Главная
Администрация
Одно окно
Наша символика
Наши новости
Контакты

Родителям

Шестой школьный день

Выпускнику

Инновационная деятельность

Попечительский совет

Общественные

организации

Библиотечный центр

Гимназическая печать

Расписания

Поздравляем

Фотоальбомы

Психологическая служба

Летняя дистанционная школа

Школа безопасности

За страницами учебников

Школьный музей "Боевой путь 50-й армии в годы ВОВ"

НОВОСТИ

 

10.11.2012 г

График проведения второго (городского) этапа республиканской олимпиады

по учебным предметам в 2012/2013 учебном году

 

 

22.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
 о проведении в 2012/2013 учебном году республиканской  олимпиады  по  учебным предметам (из приказа Министерства образования Республики Беларусь от 14.09.2012 №689)

 

 

12.10.2012 г.

 

5 октября в ГУО «Могилевская городская гимназия №1» прошел городской праздник, посвященный Дню учителя.  В мероприятии принимали участие  представители  ГУО «Могилевская городская гимназия №1», ГУО «Гимназия №2  г. Могилева», ГУО «Гимназия №3 г. Могилева», УО « Учебно-педагогический комплекс детский сад средняя школа № 42», ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева», лицея государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет», ГУО «Специальная общеобразовательная школа г. Могилева», ГУО «Вспомогательная школа г. Могилева». На празднике присутствовали почетные гости: председатель Могилевского горисполкома С. П. Бородавко, заместитель председателя Могилевского горисполкома  Н. В. Михаленя,   начальник отдела образования Могилевского горисполкома Е. И. Дуплевский, заместитель начальника отдела образования Могилевского горисполкома Т. А. Михуто, начальник отдела образования Октябрьского района г. Могилева А. Е. Курсаков,  заведующий сектором воспитательной работы отдела образования  Могилевского горисполкома Л. С. Ковалева, председатель городского комитета белорусского   профсоюза  работников образования и науки А. Ю. Чумаков, специалисты отдела образования Могилевского горисполкома, руководители подведомственных учреждений города. (читать далее на странице Будни и праздники)

 

 

11.10.2012 г.

АКТЫЎНАЯ АЦЭНКА ЯК ЭФЕКТЫЎНАЯ СТРАТЭГІЯ НАВУЧАННЯ

Традыцыйная сям’я, традыцыйная педагогіка, традыцыйная сістэма адносін маюць на ўвазе погляд на дзіця як на аб’ект клопатаў дарослых і суб’ект паслушэнства. У той жа час тэхналогія актыўнай ацэнкі (АА) – гэта інтэрактыўная ацэнка здольнасцяў і магчымасцяў вучняў, якая дазваляе вызначыць стратэгію іх далейшага навучання.  АА – гэта такое навучальнае дзеянне, дзякуючы якому вучань ацэньвае сам свае магчымасці, вызначае, ці дастаткова ў яго ведаў і якіх менавіта ведаў яму не хапае для рашэння новай задачы.

Сёння многія айчынныя настаўнікі, якія былі ўдзельнікамі трэнінгаў, што праводзілі трэнеры з Варшавы, або прайшлі навучанне на адпаведных аўтарскіх курсах, паспяхова выкарыстоўваюць актыўную ацэнку.

Сёлета мне давялося стаць удзельнікам семінара па актыўнай ацэнцы, які праводзілі настаўнікі з Варшавы Данута Стэрна і Ёанна Соцька. На працягу семінара, які адбыўся ў Мінску ў ліпені, беларускія настаўнікі азнаёміліся з канцэпцыяй актыўнай ацэнкі і яе асноўнымі элементамі (планаванне мэтаў уроку і крытэрыяў поспеху, роля зваротнай інфармацыі ад настаўніка вучням, ключавыя пытанні і тэхніка іх задавання, узаемаацэнка і самаацэнка). Увосень гэтага года адбудзецца таксама семінар у Варшаве, на якім беларускія настаўнікі змогуць абмяняцца вопытам з польскімі калегамі.

Мікалай Іванавіч Запрудскі, загадчык кафедры педагогікі і філасофіі адукацыі АПА, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, адзін з папулярызатараў актыўнай ацэнкі ў Беларусі, адзначыў: “Актыўная ацэнка- гэта стратэгія навучання, у межах якой вучні маюць магчымасць пастаянна бачыць і разумець свае поспехі (і радавацца гэтаму), памылкі (і працаваць над імі); валодаць працэдурамі ацэнкі, кіраваць ўласным навучаннем...”.

Тэхналогія актыўнай ацэнкі – гэта не штосьці новае. Гэта прывядзенне ў сістэму тых метадаў і прыёмаў, якія ўжо вядомы настаўнікам і часта інтуітыўна выкарыстоўваюцца імі.

У Беларусі папулярызацыя методыкі актыўнай ацэнкі пачалася ў 2009  г., хоць асобныя элементы гэтай методыкі былі знаёмыя і выкарыстоўваліся беларускімі настаўнікамі даўно, яшчэ ў сістэме развіццёвага навучання.

Стратэгія АА мае шырокае распаўсюджанне ў многіх краінах. На карысць яе сведчыць, напрыклад, той факт, што вучні Фінляндыі паказалі найлепшыя вынікі міжнароднага даследавання вучэбных дасягненняў вучняў, і настаўнікі гэтай краіны шырока выкарыстоўваюць АА ў сваёй педагагічнай дзейнасці.

Такім чынам, асновай актыўнай ацэнкі з’яўляюцца веды пра ўласныя веды і няведанне, пра ўласныя магчымасці і абмежаванні: здольнасць бачыць сябе  збоку і не лічыць свой пункт гледжання адзіна правільным, здольнасць аналізаваць уласныя дзеянні.

Уменне дзяцей самастойна ацэньваць свае вучэбныя дасягненні не менш істотна, чым уменне бегла чытаць, хутка і правільна лічыць і граматна пісаць. Вучань, які не ўмее ацэньваць свае магчымасці, так і не стане сапраўдным суб’ектам вучэбнай дзейнасці, а пастаянна будзе мець патрэбу ў кантролі і ацэнцы сваёй дзейнасці настаўнікам.

У нашай школе мы галоўным чынам выкарыстоўваем ацэнку падсумоўваючую, якая служыць толькі адзнакай вучнёўскай працы. Мэтай актыўнай ацэнкі з’яўляецца паляпшэнне працэсу навучання.

Такая ацэнка можа заахвоціць да вучобы, таму што яна абараняе самастойнасць навучэнца, забяспечвае канструктыўную зваротную сувязь, дае магчымасць выбару і спрашчае кіраванне ўласным навучаннем.

Звярну Вашу ўвагу на адметнасці працы настаўніка пры выкарыстанні актыўнай ацэнкі:

1. Настаўнік вызначае мэты ўрока і фармуліруе іх так, каб яны былі зразумелымі для вучняў. Самае галоўнае – гэта ведаць, куды вы ідзяце і чаго хочаце дасягнуць. Напрыканцы ўрока вучні з настаўнікам правяраюць, ці дасягнулі яны пастаўленых мэт.

2. Настаўнік дамаўляецца з вучнямі аб крытэрыях ацэнкі. Мы разам з вучнямі павінны вызначыць, на што будзем звяртаць увагу пры ацэнцы, і дакладна акрэсліць элементы, якія пакажуць як настаўніку, так і вучню, у якой меры атрымалася дасягнуць мэты ўрока.

3. Настаўнік усведамляе адрозненне паміж актыўнай і падсумоўваючай ацэнкамі. Падсумоўваючая ацэнка мае важнае значэнне для абагульнення ведаў, набытых вучнем, і звычайна абмяжоўваецца адзнакай. Актыўная ацэнка мае на мэце дапамагчы вучню зразумець, што ён зрабіў так, а што не, і як ён можа палепшыць сваю працу.

Пры актыўнай ацэнцы вучні рэдка атрымліваюць адзнакі, а нашмат часцей – зваротную інфармацыю ад настаўніка або аднакласнікаў.

4. Зваротная сувязь - ключавы кампанент актыўнай ацэнкі. Замест адзнакі настаўнік дае вучню каментар яго працы. Добры водгук – гэта сапраўднае мастацтва; ён заўсёды павінен уключаць чатыры элементы: падкрэсліванне і пахвала станоўчых бакоў вучнёўскай працы; адзначэнне таго, што павінна быць выпраўлена, над чым трэба папрацаваць дадаткова; падказкі, як гэта можна зрабіць і парады, у якім напрамку вучань павінен працаваць далей. Зваротная сувязь павінна быць цесна звязана з раней вызначанымі крытэрыямі ацэнкі.

Зваротная сувязь з’яўляецца эфектыўным сродкам матывацыі вучняў, дазваляе ім прааналізаваць уласную вучэбную дзейнасць і спланаваць карэкцыйную работу, індывідуальную траекторыю развіцця, фарміруе адэкватную самаацэнку.

5. Неабходным элементам АА з’яўляюцца ключавыя пытанні, якія скіроўваюць вучняў да мыслення. Дзякуючы добрай фармуліроўцы, яны паказваюць навучэнцам больш шырокі кантэкст праблемы, заахвочваюць да пошуку адказаў і больш актыўнага ўдзелу ў працэсе навучання.

6. Выкарыстанне ўзаема- і самаацэнкі. Вучні – на аснове вызначаных крытэрыяў ацэнкі – праглядаюць працы адзін аднаго і даюць парады па іх паляпшэнні. Гэта мае падвойны эфект: з аднаго боку, вучань добра разумее таварыша, чыю працу правярае, таму што сам толькі што вырашаў тую ж задачу, а з другога боку – вучыцца ад яго.

Пазіцыя вучня, калі настаўнік выкарыстоўвае актыўную ацэнку, характарызуецца наступным:

-  я ведаю навошта і чаму я павінен навучыцца;

-  мне падабаецца, калі настаўнік размаўляе са мной аб маім прагрэсе і кожную хвіліну ведае, на якім этапе навучання я знаходжуся;

- я атрымліваю ад настаўніка інфармацыю аб тым, што мною зроблена добра, што я магу палепшыць, як я магу развівацца далей;

- я ажыццяўляю кантроль і ацэнку сваёй дзейнасці і яе вынікаў, што дае мне магчымасць працаваць над памылкамі і ўдасканальваць сваю дзейнасць;

- я выкарыстоўваю веды і ўменні маіх аднакласнікаў.

Такім чынам, актыўная ацэнка:

- паляпшае вынікі навучання;

- фарміруе ключавыя кампетэнцыі – вучыць вучыцца;

- дапамагае адукацыі вучняў, якія маюць цяжкасці ў навучанні;

- выконвае матывацыйную функцыю;

- змяняе адносіны паміж настаўнікам і вучнем.

Іншымі словамі, актыўная ацэнка – гэта перадача вучням інфармацыі, якая дапамагае ім вучыцца.

Падрабязна азнаёміцца з тэхналогіяй актыўнай ацэнкі вы можаце на сайце http://aacenka.by/

Падрыхтаваў Каласоўскі Ю.У., настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА “Магілёўская гарадская гімназія №1”

 

 

04.09.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ о результатах участия учащихся гимназии  в централизованном тестировании  и поступлении в высшие учебные заведения в 2012 году

 

о поступлении выпускников гимназии в 2012 году

о результатах участия учащихся гимназии в централизованном тестировании  и поступлении в высшие учебные заведения в 2012 году

 

 

03.09.2012 г.

Стоимость учебников

Стоимость пользования комплектом школьных учебников в 2012/2013 учебном году

Класс

 Стоимость (руб.)

I

25 140

II

28 250

III

35 950

IV

15 740

V

14 480

VI

19 090

VII

31 490

VIII

36 440

IX

52 790

X

51 840

XI

36 970

 
 

30.08.2012

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоится 1 сентября 2012 года в 10.00 для учащихся 1, 5, 11 классов.

Праздничные мероприятия для учащихся 2 – 4, 6 – 10 классов состоятся в 9.00 в учебных кабинетах.

 

30.08.2012

Приглашаем

 

на концерт для учащихся и родителей 1-ых классов «Очень хочется мне знать, на чем буду я играть», который состоится 1 сентября в 12.00 в актовом зале гимназии.

 

 

28.06.2012

Отдел образования Могилевского горисполкома информирует

На сайте www.repetitor.tut.by во время летних каникул проводится акция "Умное лето".

Ученикам, окончившим 1-й класс, предлагается курс "Первое знакомство с математикой".

Ученикам, окончившим 2-й и 3-й классы, предлагаются тренировочные курсы "Тренинг по математике для 2-х классов" и "Тренинг по математике для 3-х классов".

Ученикам, окончившим 4-й класс, рекомендуется пройти за лето следующие курсы: "Устный счет с натуральными числами", "Решение текстовых задач", "Пишем грамотно. Часть 1", "Диктанты по русскому языку", "Диктанты по белорусскому языку". Эти же курсы будут полезны ученикам, окончившим 5-й класс.

Ученикам среднего звена рекомендуются курсы: "Вычисления с рациональными числами", "Словарная лексика. Часть 1".

Также на сайте расположены 3 тренинга по тестам IQ, которые дают возможность научиться решать задания конкретных типов. Эти задания рекомендуются ученикам, окончившим 6-й класс и выше.

Ресурс бесплатный для всех пользователей.

 

15.06.2012

Материалы для подготовки к олимпиаде по русскому языку

8 - 9 класс

10 - 11 класс

 

15.06.2012

Материалы для подготовки к олимпиаде по математике

5 - 6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

 

01.06.2012

Добро от чистого сердца

 

В Могилевской городской гимназии №1 любят принимать гостей. Здесь всегда рады участникам различных семинаров, конкурсов и фестивалей, которые проводятся в стенах гимназии. 12 апреля в ГУО «Могилевская городская гимназия №1» был не совсем обычный гость. Так же как и другие гости гимназии, он живо интересовался, как организован образовательный процесс, чем живут ученики, чем интересуются, о чем мечтают. К слову сказать, оживленная беседа с учащимися одного из классов гимназии на самые различные темы – от пристрастий в музыке и до любимой футбольной команды – продолжалась более часа. Необычное в этом госте было то, что он приехал из Германии познакомиться с белорусскими детьми, белорусской системой школьного образования. Профессор, доктор Эдгар Вайлер, свободно владеющий пятью европейскими языками, человек широкого кругозора, глубоких знаний, интересный собеседник,  – представлял благотворительную организацию «EIN HERZ FÜR  KINDER» из Германии. Визиту профессора Вайлера предшествовало заочное знакомство с гимназией по переписке, в ходе которой доктор Вайлер интересовался жизнью гимназии, ее проблемами и планами на будущее.

В ходе визита в гимназию профессор Вайлер принял участие в музыкальном празднике. Ученики гимназии дарили ему своё мастерство и тепло своих сердец.

Зарубежный гость приехал не с пустыми руками. Он привез в дар гимназии цифровую интерактивную доску, мультимедийный проектор, компьютер, ноутбук, принтер, телевизор, магнитолу, 20 мячей. Учащиеся гимназии, присутствовавшие на встрече с доктором Вайлером,  подарили ему свои рисунки, рассказы и… улыбки. Несмотря на то, что беседа между профессором и детьми шла на английском языке, никаких барьеров между собеседниками не было. Зарубежный гость отметил воспитанность и интеллигентность гимназистов. Дети покорили Эдгара Вайлера своей открытостью, образованностью, заинтересованностью и целеустремленностью. В свою очередь, гость из Германии расположил к себе всех без исключения добротой, эрудицией, открытостью.

Все участники встречи: и представители гимназии, и профессор Вайлер – выразили надежду на продолжение сотрудничества. Чтобы делать добро. Добро от чистого сердца.

 

 

 

 

18.05.2012

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ

ОТКРЫВАЕТ   НАШУ  ДВЕРЬ

В этом году весенняя капель прозвенела не только тающими сосульками, но и звуками музыки в нашей гимназии. Первый городской конкурс-фестиваль детского музыкального творчества «Музыкальная капель» распахнул двери для учащихся учреждений общего и среднего, а также дополнительного образования, в которых осуществляется изучение специальных образовательных предметов художественно-эстетической направленности.

С 11 по 13 апреля самые талантливые юные музыканты демонстрировали свои умения в игре на народных инструментах (баян, аккордеон, цимбалы), духовых инструментах и в инструментальных ансамблях. На торжественном открытии конкурса-фестиваля председатель организационного комитета конкурса Александр Фёдорович Цвилик вдохновил участников приветственным словом, а призёр IX Международного детского конкурса песни «Евровидение-2011», лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи  Лидия Заблоцкая – своей победной песней «Ангелы добра».

В исполнении каждого участника конкурса прозвучали  два разнохарактерных произведения. В номинации «Инструментальная музыка» (духовые и ударные инструменты) успешно выступили ученики Артура Альгимантасовича Тракимаса Азаров Александр и Никитина Наталья (3-е место), Батюков Богдан и Лащенко Ярослав (2-е место), а Праздников Денис стал победителем в старшей возрастной группе. Ученики Александры Олеговны Шишко Зубринович Полина (3-е место) и Волков Александр (2-е место) также порадовали своей игрой на флейте. Призовые места среди юных цимбалистов нашей гимназии разделили ученики Анны Михайловны Бодак Снатович Дарья, Воронова Юлия (3-е место), Воинова Елена (2-е место) и ученики Анны Максимовны Беленькой Трикозенко Анна (3-е место), Чирва  Алина (2-е место), Низовцова Дарья и Сафронова Светлана (1-е место). Лучшими баянистами в разных возрастных группах были признаны ученики Людмилы Брониславовны Боровиковой Зубович Сергей, Лукьянов Дмитрий, Погребицкий Иван (2-е место), Дудко Никита, Тарасенко Владислав, Ярошевич Валерий (1-е место).

Призовые места завоевали участники ансамблей малых и крупных форм (руководители Тракимас Артур Альгимантасович,  Кускова Ольга Анатольевна, Филиппова Лариса Евгеньевна, Грибанова Марика Артуровна, Пикин Вадим Александрович). Лучшими среди ансамблей  компетентным жюри были признаны трио баянистов (руководитель Боровикова Людмила Брониславовна) и ансамбль цимбалистов (руководитель Беленькая Анна Максимовна).

Не остались без наград и ученики других учебных заведений, принявшие участие в конкурсе-фестивале «Музыкальная капель». Помимо дипломов I-III степени Гран-при фестиваля в номинации «Инструментальная музыка» получила Колос Татьяна, учащаяся ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа №42 г. Могилёва» (учитель Громова Татьяна Петровна). А вот Гран-при в номинации «Инструментальные ансамбли» у дуэта баянистов нашей гимназии (Погребицкий Иван и Ярошевич Валерий, руководитель Боровикова Людмила Брониславовна).

На торжественном закрытии конкурса-фестиваля все победители и призеры получили дипломы и подарки, а концерт победителей дал возможность лучшим юным музыкантам еще раз показать свое мастерство на сцене.

Надеемся, что успешное проведение конкурса-фестиваля детского музыкального творчества «Музыкальная капель» в гимназии станет доброй традицией.

Громова С. А.

 

 

16.05.2012

В конце апреля на базе учебных заведений города Могилева состоялось заседание республиканской школы передового педагогического опыта,  созданной по  инициативе Министерства образования Республики Беларусь и Академии последипломного образования.

Инновационный опыт организации проектно-исследовательской деятельности в условиях начальной школы представил  педагогический  коллектив  государственного учреждения образования «Могилевская городская гимназия №1».

Знакомство с проектной деятельностью учащихся начальной школы началось с выставки-презентации  «Город мастеров». Маленькие гиды провели экскурсию по удивительному городу мастеров, все экспонаты которого были изготовлены руками воспитателей, детей и их родителей. Ребята познакомили гостей гимназии с технологией изготовления поделок из соленого теста, бумажных салфеток, макарон, нитей и шаров, бисера, в технике торцевания, квиллинга, оригами. На память каждому посетителю выставки была вручена брошюра «Секреты мастерства».

После этого участников заседания пригласили на открытые занятия.

Начальная школа – это маленькая страна, которая живёт по законам добра, дружбы, творчества. У учащихся каждого класса – свои интересы, особенности, стремления. Почему бы не создать эмблему или герб класса?

На презентации проекта по созданию символики класса «Символ детства, радости и счастья» ребята начальной школы представили гербы, эмблемы своих классов и рассказали о том, что объединяет одноклассников, о чём они мечтают, к чему стремятся, чем интересуются.

Далее прошла презентация  исследовательских работ  «Школьная форма: модно, красиво, удобно» и «Влияние музыки на живую природу и человека». Учащиеся 4 «А» класса Благославская Ольга и Кожан Юлия с помощью дефиле и созданного ими каталога  показали, что школьная форма – это не только удобно, но и красиво. А учащаяся 4 «Б» класса Копытова Ксения познакомила с результатами своего исследования о влиянии музыки на людей, животных, растения.

Следующим этапом работы школы передового педагогического опыта стал урок-исследование. Учитель Хохрина Мария Николаевна и ученики  4 «А» класса отправились на увлекательную и познавательную экскурсию в «Музей русского языка». Ребята активно включились в процесс «добывания знаний» по теме «Первое и второе спряжение глаголов» и  с удовольствием выполняли задания, предложенные экскурсоводом (учителем). На уроке царила непринуждённая и доброжелательная атмосфера сотрудничества.

Не мог оставить равнодушными гостей и концерт учащихся музыкальной школы «Наполним музыкой сердца…».

Все участники заседания республиканской школы передового опыта отметили значимость данного мероприятия, которое способствует обогащению практического опыта учителей начальных классов и вдохновляет их на внедрение новых интересных форм и методов работы. Был отмечен высокий профессиональный уровень педагогического коллектива и эффективность образовательной подготовки учащихся гимназии.

 

02.04.2012 г.

Ура! Каникулы!

 Пришла весна, после тяжелой третьей четверти наступили долгожданные каникулы! И, хотя всем не терпелось поскорее насладиться домашним отдыхом, подольше поспать или посмотреть любимые телепередачи, но все-таки родная гимназия по-прежнему манила к себе даже в дни каникул. Традиционно в весенние каникулы проходило много интересных мероприятий: развивающее занятие «По волнам познания», литературная викторина с использованием мультимедийной презентации «Сказки дедушки Корнея», посвящённая 130-летию со дня рождения К. И. Чуковского, психологическая игра «Выбор», тренировки сборных команд по мини-футболу, настольному теннису, волейболу, баскетболу и др.

 В дни весенних каникул была открыта смена оздоровительного школьного лагеря «Маленькая страна». Программа каждого дня была насыщенной, интересной и полезной. День начинался с утренней зарядки, ребята были обеспечены трехразовым питанием, а для того чтобы дети в лагере чувствовали себя уютно, не скучали, чтобы им было интересно, были организованы различные мероприятия. Особенно запомнились ребятам праздничный концерт «Вместе веселее», конкурсно-познавательная программа о дружбе «Что дороже золота?», дискотека «Весенняя карусель», интеллектуальная игра «Морской бой», конкурс рисунков «Герои любимых сказок», создание коллажа «Я и мои друзья», посещение кинотеатра «Космос» и Театра кукол.

 В общем, каникулы прошли весело и интересно!

 

24.02.2012 г.

Так держать, гимназия!

Очередного значительного успеха добился коллектив нашей гимназии.

За достигнутые высокие показатели в развитии образования среди средних школ и учреждений образования нового типа коллектив ГУО «Могилевская городская гимназия №1» награжден дипломом Могилевского городского исполнительного комитета  за первое место по итогам соревнования по выполнению показателей социально-экономического развития среди районов и организаций города Могилева за 2011 год с вручением переходящего Почетного знамени Могилевского городского исполнительного комитета.

Это признание заслуг приятно еще и потому, что получено в год 30-летия нашего учебного заведения. Следует отметить, что учащиеся гимназии в прошедшем году добились высоких результатов в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, показали высокий уровень подготовки по итогам централизованного тестирования, все выпускники стали студентами высших учебных  достижений.

Всё это, безусловно, стало возможным благодаря совместным усилиям педагогического, ученического и родительского коллективов.

Так держать, гимназия!

 

 

16.02.2012 г.

Указ Президента Республики Беларусь № 618 от 30 декабря 2011 г.

Об объявлении 2012 года Годом книги

 В целях повышения роли и значимости книги и чтения в современном обществе, развития отечественной литературы, обеспечения государственной поддержки национального книгоиздания  постановляю:

1. Объявить в Республике Беларусь 2012 год Годом книги.

2. Совету Министров Республики Беларусь утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2012 году Года книги, обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по его выполнению и принять иные меры по реализации настоящего Указа.

3. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому горисполкому утвердить отраслевые и региональные планы мероприятий по проведению в 2012 году Года книги.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь          А. Лукашенко

                                                                     30 декабря 2011г.

                                                                     г.Минск

 

10.02.2012 г.

«Когда мы вместе»

С 23 по 27 января в нашей гимназии проходила неделя начальной школы под названием «Когда мы вместе». Каждый день  недели был ярким и запоминающимся, полным неожиданностей и новых открытий.

23 января стал днём интеллектуальных игр. Ведь именно игры позволяют превратить серьёзную интеллектуальную деятельность  в яркое зрелище, в увлекательное состязание, праздник.

Ребята, учителя, воспитатели готовились к играм с большим интересом и энтузиазмом. В обстановке эмоционального подъёма участники игр показали свою эрудицию, знания о предметах, явлениях, понятиях из самых разных областей, а также продемонстрировали смекалку и находчивость.

Победителями стали команды 1 «Б», 2 «Г», 3 «Б» и 4 «Б» классов.

24 января гостеприимно распахнула свои двери и пригласила ребят творческая мастерская, где Светлана Станиславовна Кириенко и Людмила Фёдоровна Тодаренко обучали работе в технике торцевания. В мастерской царила атмосфера творчества, фантазии и радости. Звучавшая музыка вдохновляла ребят на создание забавных любимых персонажей из детских книг. Работы получились яркими и заняли свое достойное место на  выставке «Разноцветные кудряшки, завитушки из бумажки».

Детство! Как же в нём прожить без шутки, озорства и, конечно же, весёлых стихов. 25 января  прошёл конкурс чтецов «Забавная страна детства». В нём приняли участие ученики 1-4 классов. Ребята читали произведения всем известных любимых авторов: Агнии Барто, Бориса Заходера, Сергея Михалкова. Участники конкурса старались передать настроение стихотворения, выразить чувства лирического героя.  Победителем конкурса стал ученик 3 «А» класса Анатолий Суслов, который с настоящим актерским мастерством представил стихотворение Бориса Заходера «Вредный кот».

В течение месяца ребята изучали историю создания герба, знакомились с гербами государств и городов, а затем подготовили различные варианты символики своего класса, отражающие их интересы, стремления, увлечения.

26 января состоялась презентация эмблем и гербов всех классов начальной школы «Символ детства, радости и счастья». Учащиеся творчески и оригинально подошли к защите своих проектов.

Неделя закончилась театрализованным представлением «Простые слова»,  которое подготовили учащиеся 4-х классов под руководством Светланы Викторовны Благославской и Юлии Александровны Якубовой для ребят 1-3 классов и их родителей. Доктор Вежливых наук исследовательского института и его команда, группа учёных,  поведали нам много интересного о правилах общения, напомнили, как и когда употреблять «вежливые» слова. Это мероприятие окунуло нас в теплую, дружескую атмосферу, где каждый готов прийти на помощь в трудную минуту. И сразу всем стало понятно: когда мы вместе – это здорово!

Вместе – радость, вместе – смех.

Вместе мы сильнее всех.

Если рядом верный друг,

Оживает всё вокруг.

Ведь без дружбы с давних лет

Ничего на свете нет!

 

 

08.02.2012 г.

И снова мы вместе!

 

Наверное, в каждой школе, как и в любом коллективе, существуют свои традиции.  Наша гимназия за свою не столь уж продолжительную историю  накопила их достаточное количество.   Вот и вечер встречи школьных друзей в гимназии  традиционно проходит в виде концертной программы, подготовленной для выпускников одиннадцатиклассниками. Эта программа, всегда интересная, веселая, с хорошими шутками, музыкальными номерами, –  самая притягательная часть всего Дня открытых дверей для выпускников. И в этот раз  актовый зал  гимназии был заполнен до отказа. Даже февральский мороз не помешал бывшим ученикам прийти на встречу со своими учителями, посмотреть, чем сегодня живет их родная школа, как преображаются ее кабинеты, фойе, как она становится еще красивее и уютней.  А также не терпелось   познакомиться с нынешними выпускниками, узнать, оправдают ли они свое гордое звание «Гимназист», чем порадуют бывшего ученика. 

 И гимназисты, как всегда, удивили всех  искрометной, яркой, современной, веселой шоу-программой. Они по-юношески смело, задорно и  интеллигентно вспомнили замечательные страницы школьной жизни,  в которой есть место всему: учебе,  олимпиадам и конкурсам,  спорту и книгам, и, конечно же, первой любви и верным друзьям.

 Вечер продолжился в уютных, похорошевших гимназических кабинетах. Выпускники охотно делились с учителями  своими успехами, рассказывали о планах на будущее, вспоминали о прошедших школьных днях.  Еще долго горел в гимназических кабинетах свет, со всех сторон доносился веселый  смех и восторженные голоса. Как приятно снова встретиться с родными людьми и понять: здорово, что все мы вместе! 

 

 

16.01.2012 г.

Мыслим. Обсуждаем. Анализируем

26 декабря 2011 года состоялись заседания методических объединений

учителей  гимназии.

 

Как донести учебный материал до сознания учащихся? Как вызвать их активную познавательную деятельность? Как обучить всех: и тех, кто учится с интересом, и тех, у кого его нет? Как вызвать у учащихся положительное отношение к учению и помочь им превратить знания в убеждения? Ответы на эти и другие вопросы попытались найти учителя начальных классов на заседании методического объединения по теме «Взаимодействие учителя и учащихся на уроке как основа эффективного обучения».

В своем выступлении Мария Николаевна Хохрина отметила, что существенным итогом пребывания ребенка в школе должна быть сформированность тех качеств его личности, которые необходимы школьнику для успешного обучения сегодня и завтра. Подробно остановилась на понятии «личностно-ориентированное обучение».

При подготовке к каждому уроку учителю приходится сталкиваться с поиском наиболее продуктивных методов обучения. О том, что принято понимать под методами обучения, о классификации методов обучения, о побуждающей функции методов обучения рассказала Уркель Татьяна Григорьевна.

Важным элементом формирования знаний, умений и навыков учащихся является наличие учебной мотивации. Со способами её повышения познакомила Муравьева Елена Николаевна.

Климкович Александра Арнольдовна с помощью мультимедийной презентации ярко и наглядно рассказала о способах и приемах организации группового взаимодействия младших школьников, о правилах работы в группе.

В выступлении Мельниковой Светланы Николаевны раскрывались вопросы целесообразности использования  учебной дискуссии в организации урока. Светлана Николаевна отметила, что учебная дискуссия наиболее продуктивна для закрепления, творческого осмысления изученного материала.

При анализе и самоанализе уроков учителя выделили оптимальные, на их взгляд, способы организации взаимодействия учителя и ученика на уроках разного типа, разработали памятки-рекомендации по организации парной, групповой работы.

 


 Заседание методического объединения воспитателей групп продленного дня по теме «Работа с одаренными детьми в режиме группы продленного дня с позиции личностно-ориентированного обучения и воспитания» прошло в форме методического диалога.

Целью заседания методического объединения стало рассмотрение вопросов, касающихся создания благоприятных условий для проявления и развития индивидуальности ребенка. На МО были освещены теоретические аспекты диагностики и организации работы с интеллектуально одаренными школьниками. Так, психолог Лось Светлана Николаевна познакомила с результатами диагностики одаренности учащихся и особенностями работы с одаренными и высокомотивированными детьми. Юрченко Ирина Николаевна остановилась на вопросе об основных методах и формах работы с одаренными детьми в режиме группы продленного дня. Тодаренко Людмила Федоровна раскрыла особенности развития творческой одаренности детей. Благославская Светлана Викторовна представила разработки занятий и упражнений для развития интеллектуального потенциала учащихся.

В практической части заседания был сделан анализ открытых занятий, которые были проведены в течение второй четверти в 1, 2, 4 классах гимназии. Воспитатели отметили нестандартный, творческий подход в организации работы с одаренными детьми.

Ирина Николаевна Юрченко при проведении интеллектуальной викторины с участием родителей успешно использовала информационно-компьютерные технологии. Людмила Федоровна Тодаренко продемонстрировала интересный способ подведения итогов практической работы. Ребята создавали замок из вытинанок, сделанных в течение занятия. Светлана Александровна Бородавко поделилась опытом создания ситуаций для обучения детей первого класса основам безопасности жизнедеятельности.

На заседании были представлены видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие основные этапы занятий.

Итогом заседания методического объединения  стало создание методической копилки по работе с одаренными детьми, куда вошли диагностические тесты, планы-конспекты   занятий, упражнений для развития познавательной сферы детей, видео- и фотоматериалы.

 

 

17.11.2011 г.

Олимпиады определили сильнейших

В период с 24 октября по 12 ноября 2011 года состоялись гимназические олимпиады по математике, белорусскому языку и литературе, русскому языку и литературе, английскому языку, истории  в 5–11 классах, физике, информатике, биологии, географии в 7–11 классах, химии в 8–11 классах, обществоведению в 10–11 классах. В олимпиадах приняло участие 826 учащихся. 44% участников олимпиад продемонстрировали глубокие знания,  выполнив без ошибок более  50 % предложенных заданий.

Победителями олимпиад (1 место) стали 77 учащихся.

126 учащихся 8-11 классов примут участие во II (городском) этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Пожелаем им успехов!

 

02.11.2011 г.

Методический фестиваль в гимназии

 В этом учебном году отдел образования Могилевского горисполкома выступил и интересной инициативой: провести городской фестиваль методических идей. Так, в октябре 2011 года состоялся гимназический этап этого фестиваля. Его участники  представили на суд своих коллег уроки с применением современных образовательных технологий, насыщенные разнообразными методическими приемами и находками. Фестивальные уроки, на которых было интересно всем: и ученикам, и самим учителям, и многочисленным гостям – превратились в настоящий мастер-класс для коллег. К слову, уроки в рамках фестиваля посетили более 70 учителей.

На городском этапе фестиваля нашу гимназию будут представлять С.Н.Мельникова и Н.А.Вишеватая.

 

02.11.2011 г.

Забота о каждом           

 Переход ребенка из одной среды в другую, с новыми традициями и требованиями, может вызвать серьезный стресс и адаптационные проблемы. Может – если педагоги не будут уделять должного внимания проблемам комфортной адаптации к обучению в новых условиях.

1 ноября 2011 года в гимназии прошел психолого-педагогический консилиум, посвященный проблемам адаптации пятиклассников к обучению в старшей школе.  Психологи, классные руководители, учителя-предметники, члены администрации – все, кто принимал участие в работе консилиума, очень живо и заинтересованно обсуждали адаптацию новоиспеченных гимназистов к обучению в пятом классе. В течение первой учебной четверти шла серьезная подготовительная работа к этому разговору: проводилась психологическая диагностика, посещались уроки, велось педагогическое наблюдение.

В ходе обмена мнениями не остался без внимания ни один ребенок: педагог-психолог представила информацию об уровне тревожности каждого учащегося, учителя начальной школы поделились своими многолетними наблюдениями за детьми, проинформировали собравшихся о личностных особенностях каждого, учителя старшей школы высказали свое мнение об особенностях привыкания детей к своему новому статусу.

В итоге, была выработана стратегия поведения по отношению к каждому ребенку, с тем, чтобы пребывание детей в гимназии было комфортным, а учеба приносила радость.

 

19.10.2011 г.

О факультативных курсах и дополнительных занятиях на платной основе по учебным предметам читайте в рубрике "Родителям"

 

13.10.2011 г.

Внимание!

В период с 17.10 по 04.11 будут проходить гимназические олимпиады по учебным предметам для учащихся 5-11 классов.

 

Материалы для подготовки к олимпиаде по русскому языку

6 класс

9 класс

 

Материалы для подготовки к олимпиаде по математике

Математический квадрат

Математические игры

 

Материалы для подготовки к олимпиаде по английскому языку

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

 

Матэрыялы для падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове

Алімпіяда №1

Алімпіяда №2

Алімпіяда №3

УпрОбрМогОблИсполкома

МГОИРО

Управление по образованию Могилевского горисполкома

Областной профориентационный портал

Счетчик посещений 

 

Разработчики сайта:

Шинкевич Наталья n180773@yandex.ru

Сенакосова Анна sun_ann@tut.by